Ostatnie aktualności

>>Wszystkie aktualności
RSO - logo Regionalny System Ostrzegania
 • Brak powiadomień
 • Brak powiadomień
 • Ogólne NEUTRALIZACJA NIEWYBUCHÓW - W dniach od 04 do 07 października oraz 10 października bieżącego roku w godz. od 08.00 do 15.00 przeprowadzona zostanie operacja wydobycia, transportu i unieszkodliwienia niewybuchów niemieckich min morskich i bomb lotniczych z okresu drugiej wojny światowej. Na potrzeby operacji wyznaczono strefę bezpieczeństwa obejmującą: obszar wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej na odcinku: od linii brzegowej na odcinku Babie Doły – Gdańsk Westerplatte (włącznie) do 11 km w głąb morza oraz na lądzie: tereny Portu Gdynia, Portu Wojennego oraz PGZ Stoczni Wojennej. W czasie prowadzenia operacji, w strefie bezpieczeństwa bezwzględnie zabrania się: 1. Przebywania na kąpieliskach; 2. Wchodzenia do wody w wyznaczonej strefie; 3. przebywania na terenach otwartych oraz nieosłoniętych Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wszystkich służb zabezpieczających operację unieszkodliwienia niewybuchów.
 • Meteorologiczne Brak powiadomień
 • Hydrologiczne OSTRZEŻENIE SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ nr 4/2022 - Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Najbardziej niekorzystna sytuacja jest w województwach: pomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa opolskiego. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe. Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.
 • Informacje drogowe Brak powiadomień
 • Stany wód Rzeka: Wisła , miejscowość: Tczew poziom wody: 307
 • Stany wód Rzeka: Wda, miejscowość: Czarna Woda poziom wody: 89
 • Stany wód Rzeka: Wierzyca, miejscowość: Brody Pomorskie poziom wody: 163
 • Stany wód Rzeka: Szkarpawa, miejscowość: Tujsk poziom wody: 514
 • Stany wód Rzeka: Święta, miejscowość: Nowy Dwór Gdański poziom wody: 514
 • Stany wód Rzeka: Wisła, miejscowość: Gdańsk Przegalina poziom wody: 516
 • Stany wód Rzeka: Wisła, miejscowość: Gdańsk Świbno poziom wody: 510
 • Stany wód Rzeka: Motława, miejscowość: Gdańsk Sobieszewo poziom wody: 502
 • Stany wód Rzeka: Motława, miejscowość: Wiślina poziom wody: 486
 • Stany wód Rzeka: Bałtyk, miejscowość: Gdańsk Port Płn poziom wody: 501
 • Stany wód Rzeka: Bałtyk, miejscowość: Hel poziom wody: 503
 • Stany wód Rzeka: Łeba, miejscowość: Lębork poziom wody: 113
 • Stany wód Rzeka: Słupia, miejscowość: Słupsk poziom wody: 109
 • Stany wód Rzeka: Bałtyk, miejscowość: Ustka poziom wody: 496
 • Stany wód Rzeka: RADUNIA, miejscowość: GORĘCZYNO poziom wody: 165
 • Stany wód Rzeka: ŁUPAWA, miejscowość: ŁUPAWA poziom wody: 61

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz