Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła

 

 

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie biorą udział cztery jednostki samorządu terytorialnego tj. Powiat Starogardzki, będący Liderem Projektu, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański i Gmina Bobowo będące Partnerami Projektu, które razem tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Starogardu Gdańskiego (MOF).

Termin realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018

Wartość projektu: 19 698 802,43 zł

Dofinansowanie projektu: 15 840 197,80 zł

Cel Projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 26 budynków użyteczności publicznej z obszaru MOF. Są to obiekty, które nie spełniają obowiązujących norm w zakresie energochłonności i charakteryzują się wysokim stopniem utraty ciepła. Szacuje się, że łącznie straty energii w budynkach wynoszą blisko 52%.

Modernizacji energetycznej będą podlegały następujące obiekty:

10 budynków należących do Powiatu Starogardzkiego:

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim – 4 budynki: budynek główny, budynek auli i zaplecza, budynek łącznika, hala sportowa
 2. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim
 3. Kociewskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wspierania Przedsiębiorczości
 4. Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego
 5. Technikum im. J. Hallera w Owidzu – budynek internatu i kuchni
 6. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku – budynek dworku
 7. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku – budynek pawilonów

 

4 budynki należące do Gminy Miejskiej Starogard Gdański:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
 3. Publiczne Gimnazjum nr 1:
 4. Zespół Szkół Publicznych

8 budynków należących do Gminy Starogard Gdański:

 1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  w Siwiałce
 2. Budynek świetlicy wiejskiej w Siwiałce
 3. Budynek komunalny w Nowej Wsi Rzecznej
 4. Budynek oddziału przedszkolnego zlokalizowany w Szpęgawsku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim
 5. Budynek świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucuminie
 6. Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokocinie
 7. Budynek świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Suminie
 8. Budynek przedszkola w Kokoszkowach

4 budynki należące do Gminy Bobowo:

 1. Zespół Szkół Publicznych w Bobowie
 2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Świetlica Wiejska
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobowie
 4. Hydrofornia w Bobowie

Efekty realizacji projektu:

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, a także do poprawy jakości stanu środowiska naturalnego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu; wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wymiana źródła ciepła, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. Zakres prac wynika z przeprowadzonej analizy możliwych rozwiązań w ramach audytów energetycznych.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy