Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa inwestycji: ,,Budowa drogi gminnej w Bobowie – ul. Polna i ul. Gimnazjalna”

Całkowita wartość inwestycji: 2 599 196,72 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 248 524,00 zł

Okres realizacji: 23.07.2021 r. – 17.06.2022 r. 

Zakres zadania:

1. Branża drogowa:

Budowa drogi gminnej w Bobowie ul. Polna oraz ul. Gimnazjalna – jako Ciąg Główny, budowa włączeń do Ciągu Głównego dróg gminnych wewnętrznych bocznych (Skośna, Spacerowa i Ogrodowa), budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej, budowa utwardzonego pobocza, budowa dwóch przedłużonych zatok autobusowych służących do przywozu i odwozu dzieci do/z szkoły wraz z robotami pomiarowymi, przygotowawczymi, ziemnymi, rozbiórkami oraz robotami wykończeniowymi, a także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz progów zwalniających.

2. Branża sanitarna:

Budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej  oraz do istniejącego rowu poprzez włączenie kanalizacji deszczowej w istniejący przepust pod drogą, a także budowa zaprojektowanych studni chłonnych. Łączna długość wszystkich zaprojektowanych odcinków sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 587,0m.

3. Branża elektryczna – budowa oświetlenia drogowego oraz przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych.

Cel zadania:

– budowany odcinek drogi połączy ul. Polną i ul. Gimnazjalną z drogą powiatową i drogą wojewódzką co znacznie usprawni, podniesie standard i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bobowo,

–  budowa drogi wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców poprzez polepszenie dostępu komunikacyjnego do ośrodków gospodarczych oraz ośrodków ważnych dla społeczności lokalnej,

– poprawa bezpieczeństwa dzieci uczestniczących do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobowie przy ul. Gimnazjalnej,

– poprawa parametrów jezdni, która wpłynie na usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ograniczy emisję negatywnych czynników ruchu drogowego.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy