„ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0017/17

Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego.

Celem projektu jest uzyskanie wyższej zdolności do ponownego zatrudnienia dla 60 osób.

Planowane efekty realizacji projektu to uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez co najmniej 54 Uczestników Projektu i zatrudnienie 33 Uczestników zostanie spełniony dzięki wykorzystaniu następujących instrumentów wsparcia:

• identyfikacji indywidualnych potrzeb z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

• wsparcia psychologicznego

• pośrednictwa pracy

• szkolenia zawodowego i komputerowego

• stażu zawodowego

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.05.2018

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z zespołem projektu pod nr tel. 699 670 302

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z rekruterem projektu Panem Robertem Bojanowskim: e-mail rekrutacja.projekt.2018@gmail.com lub pod nr telefonu: 660-965-781


WIĘCEJ

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy