Zgłoszenie szamba/oczyszczalni

E W I D E N C J A      S Z A M B

Wójt Gminy Bobowo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Bobowo o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Bobowo lub bezpośrednio do sołtysa w terminie do 31 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt. 1 i 2 z dnia 11 kwietnia z 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U z 2012, poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto informacja ta jest niezbędna w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Druk oświadczenia będą roznoszone wraz z rozliczeniem za wodę przez Pracownika Urzędu Gminy Bobowo Kamila Dunajskiego, będzie również dostępny u Sołtysa lub na stronie Internetowej Gminy Bobowo www.bobowo.gmina.pl, zakładka Ochrona środowiska/Gospodarka komunalna

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Bobowo będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

 

 

Zgłoszenie – do pobrania

_________________________________________________________

Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy