Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zakupowym dot. zamówienia na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn.: ,,Prace konserwatorskie, wzmacniające i stabilizujące ścianę ceglaną (wschodnią) najstarszej gotyckiej części kościoła (XIV w.) P. W. Św. Wojciecha w Bobowie”

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy