Zaproszenie na warsztaty strategiczne dot. stworzenia nowej Strategii Gminy Bobowo

Szanowni Państwo,

Kolejnym etapem prac nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Bobowo jest przeprowadzenie warsztatów strategicznych, które mają na celu pokazanie Państwu jak wygląda proces tworzenia dokumentu. Uczestnicy warsztatów mogą również przekazywać swoje spostrzeżenia i uwagi do dokumentu. Mogą wskazywać Gminne problemy jakie widzą na co dzień. Na warsztatach zostaną omówione także tematy inwestycji planowanych w gminie. Jednocześnie będą mogli Państwo zgłaszać propozycje projektów, które należy uwzględnić w programie rewitalizacji.
Spotkanie odbędzie się dnia 11.04.2024 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bobowo, ulica Gdańska 12, 83-212 Bobowo.
Zachęcam Państwa do czynnego uczestnictwa w pracach nad tymi najważniejszymi gminnymi dokumentami.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.ugbobowo.nv.pl/m,15,strategia.html

 

Wójt Gminy Bobowo
Sylwester Patrzykąt

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy