Zapraszamy organizacje społeczno-gospodarcze działające na terenie gmin MOF Starogardu Gdańskiego do wsparcia działań

Szanowni Państwo!

W związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, samorządy tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Starogardu Gdańskiego, podjęły działania związane z zastosowaniem podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Mając na względzie powyższe, samorządy tworzące MOF Starogardu Gdańskiego, którego rozwój terytorialny w nowej perspektywie finansowej winien być prowadzony za pomocą mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), przystąpiły do przygotowywania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Starogardu Gdańskiego na lata 2021-2027”. MOF Starogardu Gdańskiego to porozumienie samorządów:

  • Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
  • Gminy Starogard Gdański,
  • Gminy Bobowo,
  • Gminy Zblewo,
  • Powiatu Starogardzkiego.

W ramach prac nad ww. Strategią zapraszamy organizacje społeczno-gospodarcze działające na terenie gmin MOF Starogardu Gdańskiego do wsparcia działań poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia oraz wdrażania Strategii ZIT MOF Starogardu Gdańskiego.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, a także późniejszych aktualizacji, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrożenia, m.in. w zakresie monitorowania i ewaluacji Strategii. Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli stworzyć dokument, który będzie najlepiej dopasowany do potrzeb społeczności Starogardzkiego MOF.

Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie załączonego Formularza zgłoszeniowego, a następnie przesłania go na adres e-mail: karolina.wysocka@powiatstarogard.pl w terminie do 31 maja 2022 r. Formularz można także złożyć osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdańskim (ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański).

Zawiązana współpraca partnerów MOF Starogardu Gdańskiego, w także włączenie do działania podmiotów społeczno-gospodarczych umożliwi pozyskiwanie środków w nowej perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na działania przyczyniające się do rozwiązywania problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

Ogłoszenie.pdf

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Formularz zgłoszeniowy.docx

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy