CHARAKTERYSTYKA ZADANIA „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo”

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo”

 

Całkowity koszt  zrealizowanych zadań: 54 562,08 zł.
Kwota uzyskanego dofinansowania w WFOŚiGW w Gdańsku: 41 997,00 zł.
Kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł

(wkład mieszkańców, budżet gminy): 12 565,08 zł.
Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwianiu (Mg) z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku: 109,805 Mg

 

W roku 2015 otrzymano dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie – 10 813,00 zł. Łączny koszt realizacji  zadania 12 721,64 zł. Razem usunięto 23,97 Mg odpadów azbestowych (efekt rzeczowy i ekologiczny).

W roku 2016 otrzymano dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie – 14 093,00 zł. Łączny koszt realizacji  zadania 16 856,00 zł. Razem usunięto 28,83 Mg odpadów azbestowych (efekt rzeczowy i ekologiczny).

W roku 2017 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pn.: „SYSTEM- Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie – 9867,00 zł.  Łączny koszt realizacji zadania 15 111,63 zł. Razem usunięto 28,925 Mg odpadów azbestowych (efekt rzeczowy i ekologiczny).

W roku 2020 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest: w kwocie – 7 224,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 7 224,00 zł. Razem usunięto 28,080 Mg odpadów azbestowych (efekt rzeczowy i ekologiczny). Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 872,81 zł

 

 

 

Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy