CHARAKTERYSTYKA ZADANIA „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo”

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo

(edycja 2021)”

 

Gmina Bobowo w 2021 r. przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających  azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Po przeprowadzeniu naboru został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających  azbest z terenu gminy Bobowo.

Po spełnieniu wszystkich warunków Gmina Bobowo podpisała umowę dotacji nr WFOŚ/D/III-1/6987/2021/AZBEST-2021 do kwoty 21.859,00 zł.

Ostateczny koszt kwalifikowany zadania wyniósł  22.239,00 zł. w tym kwota dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie: „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”- wyniosła 21.859,00 zł, co stanowi 98,29% kosztów kwalifikowanych.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 27.742,61 zł. Na powyższe zadanie gmina Bobowo pozyskała dotację w wysokości 21.859,00 zł Wszystkie koszty przewyższające wartość dotacji ponieśli właściciele nieruchomości w łącznej wysokości 5.883,61 zł. Ostatecznie odebrano i zutylizowano 73,270 Mg wyrobów zawierających azbest, co stanowi około 4885 m²  powierzchni pokrycia dachowego z terenu Gminy Bobowo.

         W celu realizacji zadania Gmina Bobowo podpisała umowę z Wykonawcą- firmą PHU US-KOM Robert Kołodziejski, wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych.

 

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy