Uwaga na próby podszywania się pod ankieterów służb statystyki publicznej

Szanowni Państwo,

Kierując się troską o bezpieczeństwo respondentów informujemy o trwającej kampanii phishingowej podszywającej się pod ankieterów Głównego Urzędu Statystycznego. Celem oszustów podszywających się pod prowadzone badania jest wyłudzenie informacji od obywateli pod pretekstem weryfikacji danych spisowych. Pamiętajmy, że ankieterzy nie pytają o dane dowodu osobistego, dane bankowe, nie zbierają pieniędzy i nie proszą o dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy, nie pytają również o numer konta bankowego,  zgromadzone oszczędności.

Informujemy, że ankieter dzwoniący w imieniu GUS, zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska oraz numeru legitymacji służbowej (na życzenie respondenta). W przypadku otrzymania telefonu od osoby przedstawiającej się jako ankieter realizujący badania statystyczne, respondent ma możliwość:

  • sprawdzenia na stronie internetowej GUS czy aktualnie przeprowadzane jest badanie,
  • zweryfikowania tożsamości ankietera za pomocą dedykowanej aplikacji lub dzwoniąc do urzędu statystycznego lub na Infolinię Statystyczną,
  • umówić się na inny termin przeprowadzenia badania drogą telefoniczną,
  • zażądać przeprowadzenia badania we własnym domu w ramach bezpośredniego kontaktu z ankieterem.

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe dotyczące:

  • badań społecznych,
  • badań cen,
  • badań rolnych.

Lista aktualnie trwających badań statystycznych znajduje się na witrynie GUS w zakładce „Badania Statystyczne”. Informacje o poszczególnych badaniach ankietowych znajdują się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Na witrynie GUS udostępniona została także aplikacja służąca do weryfikacji ankieterów dostępna w zakładce „Sprawdź tożsamość ankietera” https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera. W celu weryfikacji ankietera należy podać jego imię, nazwisko oraz numer legitymacji. Tożsamość ankietera można również zweryfikować za pośrednictwem infolinii 22 279 99 99 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Przypominamy, że w przypadku otrzymania podejrzanych SMS i rozmów telefonicznych można je zgłosić do CSIRT NASK w ramach strony internetowej „Zgłoś incydent”.

Komunikat dotyczący podszywania się pod ankieterów statystyki publicznej

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy