Usuwanie wyrobów zawierających azbest

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo – edycja 2017”

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 15 111,63 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Bobowo pozyskała dotację w wysokości 9867,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wkład własny oraz podatek VAT od wartości całego zadania w łącznej wysokości 3929,03 ponieśli właściciele nieruchomości.

Gmina Bobowo do zadania dofinansowała 1315,60 zł.

Masa odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest  to 28,925 Mg (ton), co stanowi około 2170 m2 powierzchni pokrycia dachowego z terenu Gminy Bobowo.

W celu realizacji zadania Gmina Bobowo podpisała umowę z Wykonawcą firmą Z.G.K GRONEKO Sp. z.o.o. wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://wfos.gdansk.pl/) jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW „SYSTEM” – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Gmina Bobowo w ramach działań informacyjno – edukacyjnych przeprowadziła akcję informacyjną dla mieszkańców Gminy  podczas zebrań wiejskich w 6 sołectwach o szkodliwości azbestu. Na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach umieszczono informacje o naborze wniosków dla mieszkańców.

Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy