Usuwanie AZBESTU 2017

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo – edycja 2017”

 

 

Gmina Bobowo w 2016 roku w ramach realizacji Gminnego Programu usuwania azbestu przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego” – edycja 2016 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na terenie Gminy Bobowo została przeprowadzona akcja informacyjna o naborze chętnych właścicieli nieruchomości do zmiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych.

Do programu przystąpiło 15 osób usuniętych zostało 28 830 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 16 586,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Bobowo pozyskała dotację w wysokości 14 093,00 zł, z czego 8 292,00 pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2)- Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i 5 801,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wkład własny w realizację projektu w łącznej wysokości 2 493,00 ponieśli właściciele nieruchomości objętych programem w 2016 roku.

 

 

 


Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy