Usuwanie azbestu 2016 – Podsumowanie

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Bobowo – edycja 2016”

PODSUMOWANIE

Gmina Bobowo w 2016 roku w ramach realizacji Gminnego Programu usuwania azbestu przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego” – edycja 2016 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przeprowadzono akcję informacyjno – edukacyjną z udziałem Sołtysów o możliwości uzyskania dofinansowania. W ramach zebrań wiejskich przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których przekazano informacje o szkodliwości azbestu i zagrożeniu dla zdrowia jakie niesie niewłaściwe postępowania z odpadami zawierającymi azbest. Na tablicach ogłoszeń umieszczono informacje i ogłoszenia o naborze wniosków dla mieszkańców – właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowani byli zmienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych (eternitu). W ramach zajęć szkolnych przeprowadzono również pogadanki z uczniami. W trakcie trwania Programu dwukrotnie zamieszczono informacje w prasie lokalnej o ogłoszeniu naboru wniosku, a później o realizacji zadań. Po przeprowadzeniu naboru został złożony wniosek do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na demontażu, odbiorze i utylizacji odpadów azbestowych z terenu Gminy Bobowo.

Po zakwalifikowaniu wniosku i uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie zadania w roku 2016 podpisana została umowa na dofinansowanie. Koszt całości przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 22.028,00 zł, w tym wartość dofinansowania 18.720,00 zł. Na kwotę dotacji składają się środki:

WFOŚiGW w Gdańsku – 7.706,00 zł

NFOŚiGW – 11.014,00 zł

 


 

ROZLICZENIE ZADANIA

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 16 942,80 zł. Na powyższe zadanie Gmina Bobowo pozyskała dotację w wysokości 14 397,00 zł, z czego 8.471,00 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i 5.926,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wkład własny w realizację projektu w łącznej wysokości 2.545,80 zł ponieśli właściciele nieruchomości objętych programem w 2016 roku.

Osiągnięty efekt ekologiczny to demontaż i unieszkodliwienie 28,830 Mg (ton) płyt azbestowo – cementowych, co daje 2009,82 m2 powierzchni dachów wymienionych na terenie Gminy Bobowo.

 

Punkt informacyjny dotyczący usuwania azbestu na terenie Gminy Bobowo.

Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Bobowo mogą uzyskać informacje na temat usuwania azbestu w Urzędzie Gminy, pok. nr 1 i 10, numer telefon 58/562 17 66 wew. 50 lub 37, e-mail: gminabobowo@o2.pl

Info azbest – ABC AZBESTU

 


Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy