Pracownicy urzędu

Elżbieta Ratyńska

Z-CA WÓJTA / SEKRETARZ


Stanowisko ds. obsługi organów gminy, spraw organizacyjno – administracyjnych, kadr, BHP, Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Alicja Cybula

Skarbnik


Ewelina Urban

Stanowisko ds. księgowości budżetowej


Ewa Unstädt

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, dróg, kultury, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego


Joanna Ellas

Stanowisko ds. podatków


Karolina Kleina (zastępstwo za Darię Popowską)

Stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej


Mateusz Gapski

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska, straży pożarnej, pełnomocnik ochrony informacji niejawnej


Agnieszka Gniedziejko

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej


Sandra Czubek

Stanowisko ds. inwestycji, promocji i rozwoju gminy


Agnieszka Łabuńska

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Organów Gminy

 


Aniela Wons

Stanowisko ds. księgowości finansowej


Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy