Sprawozdanie z przeprowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest- edycja 2022

Bobowo, 05.09 2023 r.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo

(edycja 2022)„

 

W roku 2022 Gmina Bobowo przystąpiła do programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo (edycja 2022).

Po spełnieniu wszystkich warunków Gmina Bobowo podpisała umowę dotacji nr WFOŚ/D/III-1/2398/2023/AZBEST-2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gmina Bobowo otrzymała dotację w wysokości 89,5 % kosztów kwalifikowanych. W wyniku realizacji programu w 2023 roku usunięto wyroby zawierające azbest łącznie z 5 nieruchomości.

W związku z realizacją powyższego zadania w siedzibie urzędu dostępne były ulotki i broszury informujące o szkodliwości wyrobów zawierających azbest. Wskazane powyżej informacje zawierały szczegółowo opisane procedury, na podstawie których każdy posiadacz azbestu i wyrobów azbestowych na swojej nieruchomości powinien kierować się w jego użytkowaniu i likwidacji.

Na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, na tablicach informacyjnych w sołectwach oraz na stronie internetowej umieszczono informację o naborze wniosków dla mieszkańców. Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne z udziałem Sołtysów o możliwości uzyskania dofinansowania oraz szkodliwości azbestu, celem rozpowszechniania informacji wśród mieszkańców danych sołectw. W ramach zebrań wiejskich przeprowadzono spotkania informacyjne bezpośrednio z mieszkańcami, na których przekazano informacje o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbestu.

Punkt informacyjny dotyczący azbestu z terenu Gminy Bobowo

Właściciele nieruchomości z terenu gminy mogą uzyskać informacje na temat usuwania azbestu w Urzędzie Gminy Bobowo, tel. 58 562 17 66 w. 103,  e-mail: bobowo@bobowo.pl. Dodatkowo na stronie internetowej www.bobowo.pl umieszczone są podstawowe informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy