Spotkanie odnawialne źródła energii

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii

Państwo,

Gmina Bobowo informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Energia, Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji:

– kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– kotłów na biomasę,

– ale również pomp ciepła

– instalacji fotowoltaicznych

zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bobowo.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie:

1)     Deklaracji udziału w Projekcie,

2)     Oświadczenia–kryteria rekrutacji,

3)     Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE.

Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą i oświadczeniem należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, pok. 3, w nieprzekraczalnym terminie
do 5.12.2016r. (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu).

Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Bobowo na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

  • 28.11.2016r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Jabłowie (sala gimnastyczna)
    ul. Szkolna 5, Jabłowo

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Kryteria i sposób wyboru uczestników

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Sylwester Patrzykąt – Wójt Gminy Bobowo

Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy