Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 214003G w Grabowcu dz. 50”

Całkowita wartość inwestycji: 467 832,67 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 233 916,00 zł 

Okres realizacji: 26.07.2022 r. – 04.10.2022 r. 

Zakres zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 214003G w Grabowcu – działka nr 50, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu ,,YOMB’’ o długości 900mb i szerokości 3,5 m. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża. Warstwa odsączająca 10 cm. Warstwa odcinająca 6 cm. Wykonanie progu zwalniającego: wykonanie podbudowy i profilowanie podłoża; wykonanie progu o nawierzchni z kostki betonowej B1 (grubość 8cm) w kolorze czerwonym, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego progu (poprzez malowanie farbami akrylowymi z granulatem szklanym w kolorze białym linii P25 i PEO), oznakowanie progu zwalniającego kolorem czerwonym, montaż i malowanie znaków pionowych i poziomych (punktowe elementy odblaskowe).

 

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 214018G w Wysokiej dz. 224″

Całkowita wartość inwestycji: 368 302,30 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 184 151,00 zł 

Okres realizacji: 26.07.2022 r. – 04.10.2022 r. 

Zakres zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 214018G w Wysokiej – działka nr 224, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu ,,YOMB’’ o długości 700mb i szerokości 3,5 m. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża. Warstwa odsączająca 10 cm. Warstwa odcinająca 6 cm. Wykonanie progu zwalniającego: wykonanie podbudowy i profilowanie podłoża; wykonanie progu o nawierzchni z kostki betonowej B1 (grubość 8cm) w kolorze czerwonym, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego progu (poprzez malowanie farbami akrylowymi z granulatem szklanym w kolorze białym linii P25 i PEO), oznakowanie progu zwalniającego kolorem czerwonym, montaż i malowanie znaków pionowych i poziomych (punktowe elementy odblaskowe).

Tablice informacyjne

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy