Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: ,,Wymiana sieci wodociągowej w Bobowie”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Cel programu: 

  • bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty i województwa w całej Polsce,
  • realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych zwiększających: produktywność, efektywność ekonomiczną, atrakcyjność inwestycyjną JST.

Beneficjent: Gmina Bobowo

Wartość robót budowlanych: 2 336 364,09 PLN

Wartość dofinansowania: 2 208 564,97 PLN 

Opis inwestycji: Wymiana sieci wodociągowej w centrum wsi Bobowo polegająca na wymianie istniejącej sieci wykonanej z rur azbestocementowych na rury PE. Wymiana obejmuje sieć o długości 3588mb z materiału PE Dz160, montaż 22 hydrantów Dn80, montaż 135 studni wodomierzowych wraz z przyłączeniem do sieci istniejących przyłączy wody. Wymiana sieci wykonywana będzie w większej części metodą bezwykopową. Wymiana sieci wodociągowej zapewni o wiele mniejsze straty wody z uwagi na nieszczelną istniejącą sieć wodociągową.

Cel zadania: Realizacja tej inwestycji pozwoli na likwidację nieszczelności sieci wodociągowej jak i również wpłynie na poprawę jakości dostarczanej wody i poprawę niezawodności pracy sieci. Mamy nadzieję, że nowa sieć posłuży mieszkańcom przez następne lata.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2023.

druk_Plakat_Inwestycje

Tablica info POLSKI ŁAD 1800 x 1200

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy