Ranking Gmin

 

 


 

 

RANKING GMIN

GMINA BOBOWO W GÓRĘ !

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST to opracowanie od 13 lat zestawienia gmin, którym przyznaje się punkty w oparciu o analizę szesnastu wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.. Powstał pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,

Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Przedmiotem oceny są m.in. inwestycje, liczba firm i pracujących, dochody gmin, poziom wykształcenia mieszkańców oraz skala migracji ludności.

Wyniki rankingu zostały zaprezentowane w Sejmie podczas konferencji, której organizatorem była sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Gmina Bobowo w tym roku z pozycji 1471 awansowała na 1377 pozycję (94 pozycji wyżej).

Bardzo się cieszymy z wyróżnienia i mamy nadzieję, że w tym roku uda Nam się zrealizować jeszcze więcej inwestycji przewidzianych w budżecie na 2017 rok.

Nasza Gmina w 2016 roku zrealizowała:

  1. Budowę sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Bobowie
  2. Budowę odcinka sieci wodociągowej w Wysokiej
  3. Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych miejscowość Smoląg
  4. Utwardzenie drogi ul. Wschodniej w Bobowie
  5. Utwardzenie drogi w Grabowie (w kierunku Pączewa)
  6. Utwardzenie drogi gminnej w Grabowie
  7. Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej ( za kościołem)
  8. Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej (za blokami)
  9. Umocnienie skarpy ul. Wschodnia w Bobowie

10.  Budowę chodnika w Bobowie (zejście z rzeki)

11.  Utwardzenie drogi w Wysokiej

12.  Zakupiliśmy lokal na powiększenie świetlicy wiejskiej w Jabłówku

13.  Zakupiliśmy kostkę brukową do świetlicy wiejskiej w Grabowie

14.  Rozbudowaliśmy świetlicę wiejską w Grabowcu

15.  Zakupiliśmy garaż dla OSP

16.  Zakupiliśmy pompę pływającą

17.  Zakupiliśmy sprzęt multimedialny

18.  Zakupiliśmy placu zabaw w Grabowie

19.  Zakupiliśmy stół do tenisa betonowy w Grabowie

20.  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniami źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego

 

 


Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy