PUNKTY SELEKTYWENEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Obecnie funkcjonujące

PUNKTY SELEKTYWENEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) to:

PSZOK w Starogardzie Gdańskim przy ul. Tczewskiej 22 (STARKOM)

czynny: wtorki, środy i czwartki od 13.00 – 17.00 piątki i soboty od 08.00 – 12.00

PSZOK w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 9a (SUEZ)

   czynny: wtorki, środy i czwartki od 13.00 – 17.00 piątki i soboty od 08.00 – 12.00

PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane j.n:

1) przeterminowane leki,

2) chemikalia,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyte opony,

7) szkło;

8) papier;

9) metale i tworzywa sztuczne;

10) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpady zielone,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za  zagospodarowanie odpadów odprowadzanej do Związku Gmin „Wierzyca” z poniższymi ograniczeniami:

  1. a)  Opony – przyjmuje się w ilości 4 szt., nie więcej niż 50 kg. w ciągu roku na gospodarstwo domowe.
  2. b) Odpady rozbiórkowe i budowlane oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów odprowadzanej do Związku Gmin „Wierzyca” raz w roku kalendarzowym w ilości 1 m3/rok, nie więcej niż 500 kg z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  3. c) Odpady ulegające biodegradacji – przyjmuje się w ilości do 480 litrów lecz nie więcej niż 150 kg w miesiącu z gospodarstwa domowego, albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  4. d) Odpady wielkogabarytowe – przyjmuje się w ilości do 200 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku dostarczenia odpadów w/w wymienionych w ilości większej niż określono pkt. a-d, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w Cenniku prowadzącego PSZOK.

Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy