Przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej, podczas której badana jest jakość życia w naszej gminie

Szanowni Państwo,

Kończy się okres obowiązywania najważniejszego dokumentu programowego naszej gminy. W związku z czym Radni podjęli w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwałę  nr XLIV/330/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bobowo na lata 2025-2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji.

W dokumencie tym chcemy nakreślić obraz naszej gminy, który pragniemy osiągnąć w perspektywie najbliższych lat. Określone zostaną w nim strategiczne kierunki rozwoju miasta i terenów wiejskich, uwzględniające aktualne i przyszłe potrzeby mieszkańców. Wyznaczenie tych kierunków pozwoli podejmować władzom samorządowym bieżące decyzje w oparciu o wspólnie obrane długofalowe cele. Zachęcam Państwa do czynnego uczestnictwa w pracach nad tym najważniejszym gminnym dokumentem.

Pierwszym etapem prac nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy jest przeprowadzenie diagnozy społeczno-gospodarczej, podczas której badana jest jakość życia w naszej gminie. Proszę Państwa o uzupełnienie do 23 stycznia 2024 roku  anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/8xGfVBfegJ9VKCyU9 lub ankietę w formie edytowalnej, którą po uzupełnieniu należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bobowo pok. nr 1  za pośrednictwem poczty lub osobiście bądź na adres e-mail bobowo@bobowo.pl – plik WORD – do pobrania.

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykąt

Bobowo, dnia 02.01.2024 r.

 

Link do BIP Urzędu Gminy Bobowo: http://bip.ugbobowo.nv.pl/a,19001,strategia-rozwoju-gminy-bobowo-na-lata-2025-2034.html

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy