Projekt ,,Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)”

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Zarząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje Projekt „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest przygotowanie oferty instrumentów finansowych w tym pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych pozwalających na wspieranie działalności B+R i inwestycyjnej przedsiębiorstw, upowszechnianie i wprowadzanie na rynek nowoczesnych, zasooboszczędnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności przedsiębiorstw, a w konsekwencji uzyskanie trwałych efektów gospodarczych oraz środowiskowych w województwie pomorskim.

Zainteresowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby uczestniczyć w cyklu szkoleń informacyjno-szkoleniowych dla przedsiębiorców przeprowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Bobowo, pok. Nr 1 bądź telefonicznie 58 53 09 100 w celu uzyskania informacji.

 

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykąt

                                                                                                                            

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy