Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza:

Województwo Pomorskie
– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących
jedynym źródłem ciepła.
– Kominki oddane do eksploatacji po 29.10.2020 muszą spełniać wymogi ekoprojektu. Można ich używać
jeśli brak jest dostępnej sieci ciepłowniczej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki,
na której znajduje się instalacja
– Na terenach umożliwiających podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej dopuszcza się okazjonalną
eksploatację kominków spełniających wymogi ekoprojektu „pod warunkiem, iż eksploatacja
urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących”
– Na terenie miasta Sopotu dopuszczona jest eksploatacja miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających
wymogi ekoprojektu jeśli nie stanowią one podstawowego źródła ciepła w lokalu
– kominków oddanych do eksploatacji przed 29.10.2020 można używać bez ograniczeń
Źródła:
– UCHWAŁA NR 310/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu
i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw
– UCHWAŁA NR 309/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta
Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR 236/XIX/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 roku w
sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR 308/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w
sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom
dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu
– UCHWAŁA NR 307/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w
sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu
– UCHWAŁA NR 414/XXXIV/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla
strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz
poziom docelowy benzo(a)pirenu
– UCHWAŁA NR 413/XXXIV/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla
strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego
PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu
– UCHWAŁA NR 602/XLVIII/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 roku
zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla
strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego
PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu
– UCHWAŁA NR 603/XLVIII/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 roku
zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla
strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz
poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy