Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bobowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2021

                                                               Wójta Gminy Bobowo

                                                                  z dnia 16 marca 2021 r.

 

 

Ogłoszenie – informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

 

Wójt Gminy Bobowo ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bobowo w 2021 roku poprzez udział klubu sportowego w rozgrywkach A klasy w piłce nożnej mężczyzn oraz udział we współzawodnictwie w piłce nożnej  dzieci i młodzieży w grupie wiekowej ORLIK (U10 i U11, E2 i E1), w dniu 16 marca 2021 r. wybrana została następująca oferta:

 

 

nazwa oferenta Klub Sportowy Bobowo
nazwa zadania publicznego

udział klubu sportowego w rozgrywkach A klasy w piłce nożnej mężczyzn oraz udział we współzawodnictwie w piłce nożnej  dzieci i młodzieży w grupie wiekowej ORLIK (U10 i U11, E2 i E1)

wysokość przyznanych środków publicznych 25 000.00 zł

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy