OGŁOSZENIE MOF STG

PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU STAROGARDZKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WKROCZYŁY W DECYDUJĄCY ETAP

 

Zakończył się pierwszy etap prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), czyli obszaru obejmującego miasto Starogard, gminę Starogard oraz gminę Bobowo. W ramach tego etapu przygotowana została diagnoza Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a obecnie, na podstawie uzyskanych danych, wstępnie sformułowane zostały najważniejsze założenia Strategii, czyli wizja i misja oraz cele i strategiczne obszary rozwojowe.

Z uwagi na fakt, iż przyjęte cele i strategiczne obszary rozwojowe będą stanowiły podstawę do dalszego rozwoju MOF, a także będą w dużej mierze decydowały o inwestycjach, które będą realizowane w kolejnych latach (m.in. w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020), wszyscy mieszkańcy MOF są zaproszeni do dyskusji nad ostatecznym kształtem Strategii. W związku z powyższym, w najbliższym czasie na terenie wszystkich gmin tworzących Starogardzki MOF odbędą się OTWARTE SPOTKANIA KONSULTACYJNE dla mieszkańców oraz dla organizacji pozarządowych z tego terenu.

W ramach spotkań zaprezentowane zostaną wnioski z przeprowadzonych do tej pory prac, w tym analiza SWOT dla Starogardzkiego MOF. Przedyskutowane zostaną także propozycje celów rozwojowych i obszarów strategicznych dla rozwoju MOF wraz ze wskazaniem konkretnych projektów priorytetowych, które powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach. Poza dyskusją, wszyscy uczestnicy spotkań będą mogli wyrazić swoje opinie i sugestie za pomocą przygotowanego formularza konsultacyjnego.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

Gmina Starogard Gdański: 8 sierpnia br. godz. 10.00, Urząd Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 9, Sala Konferencyjna nr 19

Miasto Starogard Gdański: 8 sierpnia br. godz. 12.00, Urząd Miasta Starogard Gdański,
przy ul. Gdańskiej 6, sala 102.

Gmina Bobowo: 11 sierpnia br. godz. 15.00, Świetlica Wiejska w Bobowie przy ul. Gdańskiej 15

Państwa opinie, pomysły i sugestie są dla nas bardzo ważne!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Strategia Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowywana jest w ramach Projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju”, który realizowany jest wspólnie przez Powiat Starogardzki, Gminę Miejską Starogard Gdański, Gminę Starogard Gdański oraz Gminę Bobowo. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Strona internetowa:

 

 

 

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy