Oferta z dnia 17.11.2021 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data złożenia: 18.11.2021 r.

Nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bobowie

Nazwa zadania: Spotkanie wigilijne dla seniorów.

Proponowana kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące załączonej oferty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Bobowie, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo do dnia 25.11.2021 r. 

Oferta do pobrania:  UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy