OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej w Bobowie, ul. Gdańska 15 odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE 

PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE MIĘDZY INNYMI:

1. Wybór przewodniczącego Zebrania.

2. Wybór Komisji Wyborczej.

3. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.

4. Wybór Sołtysa.

5. Wolne wnioski i zapytania.

 

Wójt Gminy

Sylwester Patrzykąt 

 

Zgodnie z zaleceniami mieszkańcy proszeni są o założenie maseczek ochronnych w trakcie zebrania wiejskiego.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy