Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie”

Szanowni Państwo,

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic pneumatycznych oraz wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił  Zbrojnych.

Konkurs_Ofert_Strzelnica_w_Powiecie_2024_nr_1_2024_CWCR

Konkurs_Ofert_Strzelnica_w_Powiecie_2024_nr_2_2024_CWCR

Zał_11_Wzór_oferty_s_wirtualna__1_2024_

Zał_12_Wzór_arkusza_oceny_s_wirtualna_1_2024_

Zał_13_Wzór_umowy_wirtualna

Zał_23_Wzór_umowy_pneumatycznaZał

21_Wzór_oferty_s_pneumatyczna_2_2024Zał

22_Wzór_arkusza_oceny_s_pneumatyczna_2_2024

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy