Miejski Obszar Funkcjonalny

Podpisanie MOF

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY

PARTNERSKIEJ

w ramach

M I E J S K I E G O   O B S Z A R U

F U N K C J O N A L N E G O

Podpisanie MOF

 

Samorządy Gminy Bobowo, Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Wiejskiej Starogard Gdański oraz Powiatu Starogardzkiego zawarły umowę partnerstwa, która zapoczątkowała przygotowania do pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie budżetowej w latach 2014 ? 2020.

Celem tej współpracy jest powstanie wspólnej strategii dla całego obszaru oraz wykonanie 10 kompletów dokumentacji technicznych dla wszystkich samorządów, które zostaną wykorzystane w konkursach o środki na inwestycje w przyszłych latach.

Cele, które mają zastać osiągnięte w związku z realizacją strategii to rozwój współpracy i integracji na obszarze Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) poprzez upowszechnianie partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów oraz podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym, określenie zasięgu oddziaływania Starogardu Gdańskiego wraz z analizą i oceną powiązań funkcjonalnych i identyfikacją wspólnych celów rozwojowych, rozbudowa powiązań funkcjonalnych miasto ? otoczenie.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku. Budżet wynosi 1.349.800,00 zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 89,99 %. Resztę środków stanowi wkład własny partnerskich samorządów, co stanowi 135.000,00 zł. Wkład Gminy Bobowo wyniesie 19.183,50 zł i zostanie pokryty ze środków budżetu gminy w 2015 r.

 


Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy