Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały

Podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Bobowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobowo, projekt uchwały Rady Gminy Bobowo w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bobowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Projekt uchwały jest dostępny do pobrania na stronie BIP Gminy Bobowo w zakładce Ogłoszenia/Konsultacje. Bezpośredni dostęp na stronę ogłoszenia można uzyskać klikając poniższy link.

Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Uchwały na stronie BIP Gminy Bobowo

Zobacz również

Baner „Moda na EtnoFit”

„Moda na EtnoFit”

Fundacja „Kulturalna Przestrzeń” z Piekoszowa chciałaby poinformować, iż jest w trakcie realizacji projektu pn. „Moda na EtnoFit”, dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy