Komunikat o wycinkach drzew

 


 

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Bobowo informuje że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249)

od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

 

1. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²,

2. Drzew, których obwód pnia na wysokości  130cm. nie przekracza:

a) 100cm. – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50cm. – w przypadku pozostałych drzew,

3. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych  i  są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem  działalności gospodarczej,

4. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy