Informacje ogólne

 

 

Charakterystyka historyczna Gminy Bobowo

Pierwsze wzmianki o Bobowie datuje się na II poł. XIII w., gdy założono parafię i zbudowano pierwszy drewniany kościół. Według lokalnej legendy z najwyższego wzniesienia wsi Bobowo, gdzie dziś stoi kościół, podczas swojej pielgrzymki do pagańskich Prus nauczał św. Wojciech. Obecny kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha z prezbiterium gotyckim z roku 1281 i późnobarokowym wystrojem wnętrza został zbudowany przez Zakon Krzyżacki w XIV w.

 

W wyniku pożaru latem 1906 r. oraz późniejszej odbudowy, która trwała do 1911 r. wygląd kościoła uległ znacznym zmianom i takim kształcie pozostaje do dziś. Warto przypomnieć też o kościele ewangelickim, który w latach 1909 ? 1911 wybudowali mieszkający tu Niemcy. Przetrwał on do chwili zakończenia II wojny światowej, czyli do chwili opuszczenia tych terenów przez Niemców. Obecnie w tym miejscu znajduje się Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Na terenie gminy znajduje się jeszcze kościół w Grabowie oraz kaplica w Wysokiej.

Na uwagę zasługuję również fakt, iż w 1866 r. w Bobowie powstał pierwszy na Pomorzu Gdańskim Bank Ludowy, którego siedzibę przeniesiono później do Skórcza. Należy wspomnieć również o Towarzystwie Rolniczym (kółko rolnicze), które powstało także w 1866 r. i jest jednym z najstarszych na ziemi starogardzkiej.

Charakterystyka administracyjno – geograficzna:

Gmina położona jest w części południowej województwa pomorskiego, ok. 65 km od Gdańska ? stolicy regionu i ok. 12 km od Starogardu Gd. ? stolicy powiatu, ok. 17 km na północ od Skórcza, ok. 13 km na południowy zachód od Pelplina i ok. 12 km na północny wschód od Lubichowa. Teren gminy graniczy administracyjnie z następującymi gminami: od zachodu i północy z Gminą Starogard Gd., od zachodu z Gminą Lubichowo, od wschodu z Gminą Pelplin i Morzeszczyn a od południa z Gminą Skórcz. Największe miasta w otoczeniu gminy to Starogard Gd., Pelplin i Skórcz. Administracyjnie Gmina Bobowo to część powiatu starogardzkiego i województwa pomorskiego. Bobowo jest jedną z najmniejszych, pod względem powierzchni, gmin województwa pomorskiego ? jej powierzchnia wynosi 51,61 km2, co daje 96 miejsce w woj. pomorskim. Terytorium gminy obejmuje swoim obszarem 6 sołectw ? Bobowo, Grabowo, Grabowiec, Jabłówko, Smoląg i Wysoka. Gmina pod względem geograficznym położona jest w obszarze mezoregionu fizyczno ? geograficznego Pojezierza Starogardzkiego.

Brak jest dużych jezior ? jedynie małe, Rusek na terenie sołectwa Bobowo oaz jezioro Grabowskie. Zasób wód powierzchniowych określa się jako mały. Występujeą jedynie naturalny cieki wodne ? rzeka Węgiermuca i jej odpływy. Wody podziemne występują w stopniu umiarkowanym. Lasy stanowią jedynie 12% powierzchni ogólnej, co wynika z rolniczego charakteru gminy.

Charakterystyka społeczno ? ekonomiczna:

Występujące na terenie gminy tradycje i kultura ściśle związane są z wiodącą funkcją gminy, jaką jest rolnictwo. Miejscowości gminy pełnią głównie funkcje mieszkaniowo ? usługowe dla mieszkańców z naciskiem na funkcję mieszkaniową z uwagi na rozwijająca się zabudowa jednorodzinna. Stanowią także zaplecze dla większych ośrodków miejskich na terenie powiatu (Starogard Gd., Skórcz czy Pelplin).

Na terenie gminy, oprócz urzędu gminy, funkcjonują instytucje publiczne zapewniające obsługę mieszkańców w zakresie podstawowych potrzeb: szkoła podstawowa i gimnazjum, przedszkole, biblioteka oraz gminny ośrodek kultury i sportu, a także  ośrodek zdrowia oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Wędkarskie oraz Gminna Orkiestra Dęta przy OSP w Bobowie. 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy