Informacja dla mieszkańców Gminy Bobowo

Wójt Gminy Bobowo ogłasza, iż mieszkańcy gminy mogą wnioskować o przyznanie płyt typu JOMB pochodzących z rozbiórki ulic Polnej i Gimnazjalnej, na wyłożenie dróg gminnych, w celu poprawy warunków w ruchu drogowym. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w godzinach jego pracy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy