Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku

Gmina Bobowo informuje o zakończeniu realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej

w Bobowie i Jabłówku”

Wartość ogólna zadania: 2.204.608,59 zł

Koszt kwalifikowany: 1.752.000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki wynosi: 348.000,00 zł.

Opis zakresu projektu:

W ramach inwestycji wybudowano:

– 7935,86 m grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku,

– 3009 m kolektorów tłocznych

– 5 przepompowni ścieków w Bobowie.

Stworzono warunki przyłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla 236 obiektów, w tym przyłączono 224 budynki mieszkalne. Tym samym zlikwidowano 167 bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (tzw. szamb). Prawie 800 mieszkańców korzysta z kanalizacji sanitarnej.

Zrealizowane przedsięwzięcie stanowi część zaprojektowanej wcześniej aglomeracji Jabłowo, w ramach której ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Jabłowie (Gmina Starogard Gd.).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 


Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy