Bezpłatne seminaria informacyjno-szkoleniowe w tematyce wzmocnienia stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Work & Life Balance Hubnr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach POWER, zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie Przedsiębiorców, zatrudniających 10-49 osób z Państwa Powiatu, o realizacji bezpłatnych seminariów informacyjno-szkoleniowych w tematyce wzmocnienia stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery.

Szkolenia uwzględniają zmiany w przepisach Kodeku pracy (projekt nowelizacji KP począwszy od 1 sierpnia 2022 r.) z uwzględnieniem:

– Dyrektywy PE (Parlamentu Europejskiego) i Rady (UE) nr 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 186),

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 188).

Informujemy, że powyższe zmiany dotyczyć będą wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Seminaria informacyjne skierowane są do przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników (na podstawie umowy o pracę) z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej i budowlanej.

W ramach działań projektowych zorganizowanych zostanie 36 seminariów informacyjnych na terenie całej Polski. Z każdej firmy może uczestniczyć 1 lub 2 osoby będące reprezentantami lub delegatami danego przedsiębiorstwa tj:

 • właściciele i właścicielki przedsiębiorstw
 • zarządy i rady nadzorcze
 • osoby związane z polityką kadrową lub zasobami ludzkimi
 • osoby związane z procesem rekrutacji wewnątrz przedsiębiorstwa jak i osoby i firmy współpracujące
 • dyrektorzy i dyrektorki, kierowniczki i kierownicy zarządzający personelem przedsiębiorstwa.

Dla firm, które wezmą udział w Projekcie oferujemy dwudniowe, bezpłatne szkolenie wyjazdowe (16h) obejmujące:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 • równe szanse kobiet i mężczyzn w miejscu pracy w kontekście projektu nowelizacji Kodeksu pracy
 • model Work & Life Balance Hub w tym m.in. praca zdalna

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 • narzędzia do samooceny Małej Firmy w kontekście równych szans płci
 • ustalenie Indywidualnego Planu Wdrożeniowego działań równościowych w Małej Firmie Równych Szans w oparciu o Model.

Ponadto każda firma uczestnicząca w seminarium informacyjno- szkoleniowym otrzyma:

 • indywidualne 10 godzinne wsparcie merytoryczno- techniczne,
 • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej,
 • gotowe wzory dokumentów dotyczące stosowania zasady równości szans płci,
 • konsultacje w jaki sposób należy dostosować dokumenty kadrowe do przyszłych zmian w Kodeksie Pracy uwzględniających model WLBH,
 • certyfikat „Mała Firma Równych Szans”.

W ramach szkolenia zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie, nie pokrywamy kosztów dojazdu.

Wsparcie szkoleniowo- doradcze ma na celu wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery tak, aby każda firma zwiększała swoją efektywność i konkurencyjność na rynku poprzez wykorzystanie różnorodności kapitału ludzkiego – Kobiet i Mężczyzn.

Lider Projektu:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Partnerzy Projektu:

 • Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie

 

Kontakt dla Firm:

Facebook: https://www.facebook.com/WLBH-326851764600678/

Strona WWW: http://wlbh.pl/

Opiekun Projektu:  Bartosz Urban – 501 839 377  (w godz. 8:00 – 19:00)

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Projektu

 

Załączniki:

SEMINARIA WLBH FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY

SEMINARIA WLBH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

SEMINARI WLBH UMOWA

PISMO DO PUP SEMINARIA WLBH (003)

SEMINARIA EMAIL DO PUP

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy