Ankiety na temat problemu alkoholizmu i narkomanii w opinii mieszkańców

Bobowo, dnia 11.03.2022 r.

Samorząd Gminy Bobowo, działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), przystąpił do opracowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

  • Problem alkoholizmu w opinii mieszkańców
  • Problem narkomanii w opinii mieszkańców

Tworzony dokument przyczyni się do lepszego rozpoznania problemów uzależnień i umożliwi zaprogramowanie działań, których wdrożenie pozwoli na zapobieganie tym problemom oraz łagodzenie ich skutków społecznych. Wspólnie mamy szansę opracować program, którego realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy Bobowo w najbliższych czterech latach.

Badanie dotyczy dorosłych mieszkańców Gminy.

Proszę mieszkańców o zaangażowanie  i  pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety i przekazanie w terminie do dnia 25 marca 2022 r. w formie papierowej do Urzędu Gminy Bobowo – urna w holu przy wejściu do budynku  lub elektronicznie na adres email: bobowo@bobowo.pl

 

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykąt

 

Ankieta_Alkohol w opinii mieszkańców.pdf

Ankieta_Alkohol w opinii mieszkańców.doc

Ankieta_Problem narkomanii w opinii mieszkańców.pdf

Ankieta_Problem narkomanii w opinii mieszkańców.doc

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy