ANKIETA MOF

PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU

STAROGARDZKIEGO MIEJSKIEGO

OBSZARU FUNKCJONALNEGO

ROZPOCZĘTE!

W połowie maja br. rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli obszaru Miasta Starogard oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej sąsiadujących gmin. Dokument ten określi priorytetowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, a także pozwoli na ubieganie się o nowe środki z programów unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020. Strategia Rozwoju przygotowywana jest w ramach projektu pn. ?Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny ? nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, który realizowany jest wspólnie przez Powiat Starogardzki, Gminę Miejską Starogard Gdański, Gminę Starogard Gdański oraz Gminę Bobowo.

Głównym zadaniem rozpoczętego, pierwszego etapu prac nad Strategią, jest określenie zasięgu i wyznaczenie granic obszaru funkcjonalnego, a także jego charakterystyka. Aby dokument jak najlepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców, w najbliższym czasie firma EU-Consult Sp. z o.o., opracowująca Strategię wspólnie z Grupą Doradczą EURO-PRO, przeprowadzi badania społeczne na terenie wszystkich Partnerów Projektu. Badania te będą miały na celu zebranie opinii mieszkańców m.in. na temat aktualnego stanu infrastruktury, edukacji i rynku pracy, środowiska naturalnego i kultury, jak również istniejących potrzeb oraz sugestii dotyczących przyszłych planów inwestycyjnych i społecznych. Dzięki badaniom wszyscy mieszkańcy będą mieli realny wpływ na kształtowanie rozwoju Starogardzkiego MOF.

Przewiduje się realizację badania ankietowego obejmującego grupę tysiąca mieszkańców, jak też wywiady grupowe w poszczególnych gminach. Wszystkie osoby, które chciałyby włączyć się w dyskusję nad programowaniem rozwoju Starogardzkiego MOF, mogą również wypełnić ankietę znajdującą się poniżej, a następnie wysłać ją na adres mailowy mof@powiatstarogard.pl.

Ankietę można również pobrać bezpośrednio w siedzibach Partnerów Projektu i dostarczyć ją osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

  • Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, pok. nr 309, III piętro

  • Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, pok. nr 121, I piętro

  • Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. gen. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, pok. nr 24, II piętro

  • Urząd Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo, pok. nr 6, Parter

 

ANKIETA DO POBRANIA

pdf

doc

 

Na Państwa głosy czekamy do 20 czerwca br!

_____________________________________________________________

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy