Ambasador Kociewia, Perełka Kociewia

Nadchodzi czas na nowych Ambasadorów Kociewia i na odkrywanie kolejnych Perełek Kociewia

         Od roku  2018, przy okazji  Walnych Plachandrów Kociewskich, Kociewiacy i miłośnicy Kociewia mianują swych „ambasadorów” oraz wyróżniają tytułem Perełki Kociewia  ludzi młodych, a prężnie działających na rzecz regionu.  Trzykrotnie już Kapituła ogłaszała, kto uzyskał honorowy tytuł Ambasadora Kociewia i kto został wyróżniony Perełką Kociewia.

W roku 2023  planowane są  Czwarte Walne Plachandry Kociewskie. Wszystko wskazuje na to, że – podobnie jak pierwsze – będą one miały miejsce w powiecie tczewskim. Nadchodzi zatem czas zgłaszania kandydatur do tytułów Ambasadora Kociewia i do wyróżnień Perełką Kociewia.

Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery  życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja tego regionu.

Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu  może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera – poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na Kociewiu.

W tej kategorii przyznaje się ów honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro i małym oraz średnim i dużym.

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia) o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.

Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski (załączniki do regulaminów) składać  należy w terminie do 12 czerwca 2023 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia). Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.kociewie24.eu

                                                                                          Piotr Wróblewski

 

Czekamy na nowych Ambasadorów Kociewia

Regulamin Tytułu Ambasador Kociewia (2023)

Regulamin Wyróżnienia Perełka Kociewia (2023)

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy