ABC AZBESTU

 

 

Punkt informacyjny dotyczący usuwania azbestu na terenie Gminy Bobowo.

Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Bobowo mogą uzyskać informacje na temat usuwania azbestu w Urzędzie Gminy, pok. nr 1 i 10, numer telefon 58/562 17 66 wew. 37 lub 50, e-mail: gminabobowo@o2.pl

ABC AZBESTU

Azbest jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Zagrożeniem są bardzo małe włókna azbestowe, które przedostają się z powietrzem do płuc i zwykle po kilkunastu latach mogą spowodować szereg chorób płuc z rakiem płuc włącznie.

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

Dnia 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten zastąpiony został przez „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., zmienioną uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. Obowiązujący program krajowy utrzymuje dotychczasowe cele i określa zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu, m. in. na temat zmian legislacyjnych, źródeł finansowania projektów związanych z azbestem można znaleźć na stronie serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

Strony internetowe zawierające informacje o azbeście:

I. Ministerstwo Gospodarki: www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

2. Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl

3. Federacja Zielonych GAJA www.gajanet.pl i www.bezazbestu.com.pl

Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy