Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków u podmiotów na terenie Gminy Bobowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Bobowo z dnia 03 sierpnia 2023 r.

Załącznik

do zarządzenia nr 43/2023

Wójta Gminy Bobowo

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Bobowo

z dnia 03 sierpnia 2023 roku

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków u podmiotów na terenie Gminy Bobowo – Edycja 2.

Wójt Gminy Bobowo informuje wszystkich zainteresowanych o naborze wstępnych wniosków o udzielenie dotacji określonej w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r, poz. 840 ze zm.).

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2 przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w formie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wstępny wniosek należy złożyć do dnia 11.08.2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobowo do godz. 15.15.

 

Informacja o programie jest opublikowana:

1) na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobowo;

2) na stronie internetowej BGK  (www.bgk.pl) oraz

3) na stronie internetowej Kancelarii Premiera Rady Ministrów   link:   https://www.gov.pl/web/premier/nabor-wnioskow-edycja-2

 

Załączniki do pobrania pod linkiem: http://bip.ugbobowo.nv.pl/a,18949,program-odbudowy-zabytkow-u-podmiotow-na-terenie-gminy-bobowo-edycja-2.html

– WSTĘPNY WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI;

– DEKLARACJA UDZIAŁU w programie pn. „Rządowy program odbudowy zabytków u podmiotów na terenie  Gminy Bobowo”;

– OŚWIADCZENIE – KRYTERIA REKRUTACJI  w programie pn. „Rządowy program odbudowy zabytków u podmiotów na terenie  Gminy Bobowo”;

– KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH;

– Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r, w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

– Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Bobowo z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru deklaracji uczestnictwa w ramach programu pn. „Rządowy program odbudowy zabytków u podmiotów na terenie  Gminy Bobowo” zmienione Zarządzeniem nr 43/2023 z dnia 03 sierpnia 2023 r.

 

Wójt Gminy Bobowo

Sylwester Patrzykąt

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy