Wspieramy uczniów – informacja MEN

Wspieramy uczniów

podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty.

 

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

 

Kto może się zgłosić?
Każda osoba, która posiada kwalifikacje pedagogiczne.

 

W jak sposób można się zgłosić? 
Należy przesłać swoje zgłoszenie mailem na adres podany przez kuratorium oświaty, zadzwonić na jeden z podanych numerów lub wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przesłana informacja powinna zawierać dane osobowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, powiat, gmina, miejscowość, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, numer telefonu kontaktowego, a także miejsce ostatniego zatrudnienia – chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne). Osoba zgłaszającą się powinna również poinformować o terminie egzaminu, w którym będzie mogła wziąć udział.

 

Jakie są zadania osoby zgłaszającej się?  
Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.

Każda okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowała materiały instruktażowe dla osób, które zgłoszą się do właściwego kuratorium. Materiały te zostaną przesłane osobom zainteresowanym drogą mailową. Będą również udostępnione na stronach internetowych każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Adresy, pod którymi można zgłosić się do zespołu nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów szkolnych
Kuratorium Oświaty Numer telefonu Adres e-mail
Dolnośląskie 502 097 536 egzamin2019@kuratorium.wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorskie 532 997 592 egzamin2019@bydgoszcz.uw.gov.pl
Lubelskie 607 830 921
(81) 538 52 59
egzamin2019@kuratorium.lublin.pl
Lubuskie (95) 725 50 21 egzamin2019@ko-gorzow.edu.pl
Łódzkie 697 613 737 egzamin2019@kuratorium.lodz.pl
Małopolskie (12) 448 11 42 egzamin2019@kuratorium.krakow.pl
Mazowieckie 664 663 628 http://kuratorium.waw.pl/egzaminy-zespol-egzaminacyjny
Opolskie (77) 452 41 97

691 693 925

(77) 452 41 98             601 435 282

egzamin2019@kuratorium.opole.pl
Podkarpackie 728832 622                        (17) 867 11 19 egzamin2019@ko.rzeszow.pl
Podlaskie (85) 748 48 14 egzamin2019@kuratorium.bialystok.pl
Pomorskie 795 382 572                   (58) 322 29 12 egzamin2019@kuratorium.gda.pl
Śląskie 604 228 872 egzamin2019@kuratorium.katowice.pl
Świętokrzyskie (41) 342 15 36 egzamin2019@kuratorium.kielce.pl
Warmińsko-Mazurskie 511 275 104 egzamin2019@ko.olsztyn.pl
Wielkopolskie 780 386 062 egzamin2019@ko.poznan.pl
Zachodniopomorskie (91) 442 75 38 egzamin2019@kuratorium.szczecin.pl

Zmiany ujęte w rozporządzeniach pozwalają na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole.

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6-25 maja 2019 r.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły. Chodzi o osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób. Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły.

Uczniowie, my #Jesteśmy z Wami!

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy