Sołectwo Bobowo

Bobowo

Wieś gminna Bobowo położona jest centralnie w stosunku do obszaru gminy i leży po obu stronach rzeki Węgiermucy płynącej wokół dwóch równoległych ulic. Takie usytuowanie sprawia, że wieś posiada dobre powiązania drogowe z pozostałymi miejscowościami gminy. Najstarsza nazwa ? Bobau (datuje się ją na XIV w.) pochodzi od słów bób, względnie bobki, tj. kępy traw wyrastających na bagnach, łąkach. Wieś charakteryzuje się dobrze zachowanym charakterem ?ulicówki?, oprócz zwartego osadnictwa występuje też zabudowa rozproszona. Wysokie klasy gleb rolniczych uwarunkowały głównie rozwój rolnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie sołectwa znajduje się piękne jezioro o nazwie ?Rusek?, którym opiekuje się Bobowskie Towarzystwo Wędkarskie. Na uwagę zasługuje wpisany do rejestru zabytków kościół parafialny p.w. św. Wojciecha z prezbiterium gotyckim z roku 1281 i późnobarokowym wystrojem wnętrza. Według legendy z najwyższego wzniesienia wsi, na którym stoi obecnie kościół, nauczał św. Wojciech podczas swojej pielgrzymki po ziemiach zamieszkałych przez pogan.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy