Zalecenia dotyczące KORONAWIRUSA !

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie
szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do
szkoły, pracy. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo
obserwacyjno-zakaźny
6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia
koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły,pracy
należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny
oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
8. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Zobacz również

Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii...

Czytaj więcej
Baner UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Wójt Gminy Bobowo wprowadza od 10 czerwca 2021 r. do odwołania zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całej gminy. Informacja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy