Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bobowo informuje,

że na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo” z Instalatorstwo Sanitarne Wodno – Kanalizacyjne Jerzy Cybulski z 83-200 Starogard Gdański siedzibą w ul. Korytybska 25. Rozpoczęcie robót jest przewidziane na dzień 1 czerwca 2018 r. W ramach zadania zostanie wymieniona sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granic nieruchomości. W związku z ww. pracami będzie można wykonać wymianę przyłącza wodociągowego w obrębie własnej nieruchomości na własny koszt zgodnie z dokumentacją, którą dysponuje Gmina Bobowo bez ponoszenia kosztów wykonania dokumentacji projektowej nowego przyłącza.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo w pok. nr 10 lub pod nr tel. 58 562 17 66 wew. 37.

Bobowo, 25.05.2018 r.

Zobacz również

Baner 10 Porad Spisowych dla Seniorów

10 Porad Spisowych dla Seniorów

10 PORAD SPISOWYCH DLA SENIORÓW Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, również seniorów. Jeśli wśród Twoich bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy