Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bobowo informuje,

że na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo” z Instalatorstwo Sanitarne Wodno – Kanalizacyjne Jerzy Cybulski z 83-200 Starogard Gdański siedzibą w ul. Korytybska 25. Rozpoczęcie robót jest przewidziane na dzień 1 czerwca 2018 r. W ramach zadania zostanie wymieniona sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granic nieruchomości. W związku z ww. pracami będzie można wykonać wymianę przyłącza wodociągowego w obrębie własnej nieruchomości na własny koszt zgodnie z dokumentacją, którą dysponuje Gmina Bobowo bez ponoszenia kosztów wykonania dokumentacji projektowej nowego przyłącza.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo w pok. nr 10 lub pod nr tel. 58 562 17 66 wew. 37.

Bobowo, 25.05.2018 r.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy