Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – ,,GRANTY PPGR”

Informacja odnośnie wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ,,GRANTY PPGR” znajduje się w poniższym odnośniku:

Informacja

Aktualizacja:

Szanowni Mieszkańcy,
w związku ze zmianą wytycznych konkursowych w ramach naboru dla konkursu ”Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Gmina Bobowo jako Wnioskodawca, w dniu 17.11.2021 roku została zobowiązana przez instytucję przyznającą granty do zweryfikowania złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PPGR. Fakt zatrudnienia ma być potwierdzony następującymi dokumentami: świadectwo pracy, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PPGR.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły wnioski bez dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR o ich niezwłoczne dostarczenie (do 8.12.2021 r.) do Urzędu Gminy Bobowo pokój nr. 10. Niedostarczenie zaświadczeń będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.
Powyższe nie dotyczy osób, które dostarczyły już ww. dokumenty.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy