CHARAKTERYSTYKA ZADANIA „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo”

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo”

 

Całkowity koszt  zrealizowanych zadań: 54 562,08 zł.
Kwota uzyskanego dofinansowania w WFOŚiGW w Gdańsku: 41 997,00 zł.
Kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł

(wkład mieszkańców, budżet gminy): 12 565,08 zł.
Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwianiu (Mg) z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku: 109,805 Mg

 

W roku 2015 otrzymano dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie – 10 813,00 zł. Łączny koszt realizacji  zadania 12 721,64 zł. Razem usunięto 23,97 Mg odpadów azbestowych (efekt rzeczowy i ekologiczny).

W roku 2016 otrzymano dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie – 14 093,00 zł. Łączny koszt realizacji  zadania 16 856,00 zł. Razem usunięto 28,83 Mg odpadów azbestowych (efekt rzeczowy i ekologiczny).

W roku 2017 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pn.: „SYSTEM- Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie – 9867,00 zł.  Łączny koszt realizacji zadania 15 111,63 zł. Razem usunięto 28,925 Mg odpadów azbestowych (efekt rzeczowy i ekologiczny).

W roku 2020 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest: w kwocie – 7 224,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 7 224,00 zł. Razem usunięto 28,080 Mg odpadów azbestowych (efekt rzeczowy i ekologiczny). Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 872,81 zł

 

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy