WFOŚiGW w Gdańsku

 

Gmina Bobowo uzyskała dotację na zadanie
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo (edycja 2022)”

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku 3.228,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach naboru „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu województwa pomorskiego” (edycja 2022) z udziałem środków udostępnionych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Dofinansowanie w formie dotacji wyniosło 2.889,00 zł.

Celem zadania był transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Łącznie unieszkodliwiono azbest z 5 nieruchomości na terenie gminy Bobowo.

Ogółem zutylizowano 10,76 Mg azbestu

(ostateczny efekt rzeczowy i ekologiczny).

 

https://wfos.gdansk.pl/

http://www.nfosigw.gov.pl/

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1

 

 

Gmina Bobowo uzyskała dotację na zadanie
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo (edycja 2021)”

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku 22.239,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu województwa pomorskiego” (edycja 2021) z udziałem środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Dotacja wyniosła 21.859,00 zł, czyli 98,29% kosztów kwalifikowanych.

Celem zadania był demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Łącznie unieszkodliwiono azbest z 26 nieruchomości na terenie gminy Bobowo.

Ogółem zutylizowano 73,270 Mg azbestu

(ostateczny efekt rzeczowy i ekologiczny).

 


https://wfos.gdansk.pl/

http://www.nfosigw.gov.pl/

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy