WFOŚiGW w Gdańsku

 

Gmina Bobowo w 2020 r. uzyskała dotację na zadanie
pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo”

 

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku 7224,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu województwa pomorskiego” (edycja 2020) z udziałem środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Dotacja wyniosła 7224,00 zł.

Celem zadania było zebranie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych zdjętych i złożonych na pryzmie w siedmiu gospodarstwach domowych z terenu gminy Bobowo.

Ogółem zutylizowano 24,080 Mg azbestu.

 


https://wfos.gdansk.pl/

http://www.nfosigw.gov.pl/

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy