Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego – edycja 2015

 


 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego

– edycja 2015

Gmina Bobowo w 2015 roku w ramach realizacji Gminnego Programu usuwania azbestu przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego” – edycja 2015 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przeprowadzono akcję informacyjną z udziałem Sołtysów o możliwości uzyskania dofinansowania. Na tablicach ogłoszeń umieszczono informacje i ogłoszenia o naborze chętnych właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowani byli zmienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych (eternitu). Po przeprowadzeniu naboru został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na demontażu, odbiorze i utylizacji odpadów azbestowych z terenu Gminy Bobowo.

Po zakwalifikowaniu wniosku i uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie zadania w roku 2015 podpisana została umowa na dofinansowanie.

Koszt całości przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 13.290,00 zł, w tym wartość dofinansowania 11.290,00 zł. Na kwotę dotacji składa się:

WFOŚiGW w Gdańsku – 4.652,00 zł

NFOŚiGW – 6.638,00 zł

Zobacz również

Baner UWAGA – PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ!

UWAGA – PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ!

Urząd Gminy Bobowo informuje mieszkańców, iż w dniach 25.11 -10.12.2021 będzie miało miejsce płukanie sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Podczas prac konserwatorskich mogą nastąpić...

Czytaj więcej
Baner Oferta z dnia 17.11.2021 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Oferta z dnia 17.11.2021 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data złożenia: 18.11.2021 r. Nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bobowie Nazwa zadania: Spotkanie...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy