Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego – edycja 2015

 


 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego

– edycja 2015

Gmina Bobowo w 2015 roku w ramach realizacji Gminnego Programu usuwania azbestu przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego” – edycja 2015 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przeprowadzono akcję informacyjną z udziałem Sołtysów o możliwości uzyskania dofinansowania. Na tablicach ogłoszeń umieszczono informacje i ogłoszenia o naborze chętnych właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowani byli zmienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych (eternitu). Po przeprowadzeniu naboru został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na demontażu, odbiorze i utylizacji odpadów azbestowych z terenu Gminy Bobowo.

Po zakwalifikowaniu wniosku i uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie zadania w roku 2015 podpisana została umowa na dofinansowanie.

Koszt całości przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 13.290,00 zł, w tym wartość dofinansowania 11.290,00 zł. Na kwotę dotacji składa się:

WFOŚiGW w Gdańsku – 4.652,00 zł

NFOŚiGW – 6.638,00 zł

Zobacz również

Baner #Szczepimy Się z KGW Grabowo

#Szczepimy Się z KGW Grabowo

Dnia 15 sierpnia 2021 roku w godzinach od 14:00 – 19:00 w Grabowie odbędzie się festyn, podczas którego wszystkie chętne osoby będą mogły zaszczepić się...

Czytaj więcej
Baner Obowiązek Spisowy

Obowiązek Spisowy

Przypominamy, że udział w #SpisPowszechny jest obowiązkowy. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny. #Policja otrzymała już blisko 80 wniosków o popełnienie wykroczenia, związanego z odmową udziału w...

Czytaj więcej
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Czy pamiętasz, że spis trwa do 30 września br.? Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br....

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy