Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo – edycja 2015

 


 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowo” – edycja 2015

ROZLICZENIE ZADANIA

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 12 936,08 zł.

Koszt kwalifikowany zadania: 12 721,64

Na powyższe zadanie Gmina Bobowo pozyskała dotację w wysokości 10 813,00 zł, z czego

  • 6.359,00 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
  • 4.454,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  • 2.123,09 zł wkład własny Gminy Bobowo .

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy skorzystali z dofinansowania nie ponosili żadnych kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowo-cementowych.

Osiągnięty efekt ekologiczny to demontaż i unieszkodliwienie 23,97 Mg (ton) płyt azbestowo – cementowych, pochodzących z 7 nieruchomości na terenie Gminy Bobowo.

Zobacz również

Baner #Szczepimy Się z KGW Grabowo

#Szczepimy Się z KGW Grabowo

Dnia 15 sierpnia 2021 roku w godzinach od 14:00 – 19:00 w Grabowie odbędzie się festyn, podczas którego wszystkie chętne osoby będą mogły zaszczepić się...

Czytaj więcej
Baner Obowiązek Spisowy

Obowiązek Spisowy

Przypominamy, że udział w #SpisPowszechny jest obowiązkowy. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny. #Policja otrzymała już blisko 80 wniosków o popełnienie wykroczenia, związanego z odmową udziału w...

Czytaj więcej
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Czy pamiętasz, że spis trwa do 30 września br.? Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br....

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy