Twój e-PIT – wygoda, oszczędność czasu i szybszy zwrot nadpłaty podatku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim informuje, iż od dnia 15 lutego 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła podatnikom zeznania podatkowe PIT-37 (dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz zeznania podatkowe PIT-38 ( dla podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych ).

 

Zeznania podatkowe są udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na stronie www.podatki.gov.pl  do dnia 30 kwietnia.

 

Przedmiotowe zeznania zostały przygotowane automatycznie w systemie teleinformatycznym w oparciu o dane przekazane w Informacjach składanych przez płatników oraz dane przekazane przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.

 

Usługą Twój e-PIT objęto podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Aby skorzystać z usługi należy wejść na stronę www.podatki.gov.pl a następnie podać dane autoryzujące tj.: PESEL (albo NIP), datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017, kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców za rok 2018r., kwotę nadpłaty lub kwotę do zapłaty wynikającą z PIT za 2017r. albo można użyć profilu zaufanego.

 

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe może:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • zmodyfikować (np. w zakresie sposobu rozliczenia: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego), lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę odliczenia darowizn, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na IZE) i następnie je zaakceptować
  • nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych (tj. z dniem 30 kwietnia), zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie

 

Dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy zyskają wygodę, oszczędność czasu i szybszy zwrot nadpłaty podatku (maksymalnie 45 dni od dnia złożenia rozliczenia).

 

Więcej szczegółowych informacji na temat usługi Twój e-PIT można uzyskać na stronie internetowej Ministra Finansów www.podatki.gov.pl.

 

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim informuje, iż w  przypadku braku komputera z dostępem do Internetu, osoba chcąca skorzystać z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, będzie miała taką możliwość korzystając ze stanowiska komputerowego znajdującego się w sali obsługi w urzędzie skarbowym.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy